Nog al te vaak wordt momenteel een ruimtelijk project volledig uitgewerkt in functie van een beoogde snelle realisatie, terwijl natuurbehoud en natuurcompensatie niet of nauwelijks aan bod komen tenzij eventueel als een verplicht nummertje dat op het einde nog snel wordt toegevoegd.

In het belang van natuur enerzijds, maar ook voor de efficiënte vooruitgang en kwaliteit van ruimtelijke projecten anderzijds, zou het echter veel gunstiger zijn dat natuuroverwegingen reeds in het begin, dus nog vóór de stedenbouwkundige aspecten, van het planologisch proces worden meegenomen en geïntegreerd als volwaardig onderdeel.

Met de biodiversiteitstoets willen vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, samen met de Provincie Vlaams-Brabant, op de eerste plaats een tool aanbieden aan:

  • Projectontwikkelaars
  • Ontwerpers en planners
  • Gemeentelijke ambtenaren inzake milieu, groenbeheer en ruimtelijke ordening
  • Drukkingsgroepen

Met deze tool willen we het mogelijk maken dat natuur en biodiversiteitsoverwegingen van in een beginfase in het planologisch proces van ruimtelijke ontwikkelingen worden opgenomen. Verder hopen we dat de tool zal leiden tot de verdere en snellere uitbouw van groene en blauwe netwerken en tot een verhoging van de groenkwaliteit in het algemeen met een stijging van de biodiversiteit tot gevolg.