Welkom op de biodiversiteitstoets

Deze toets is een initiatief van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en is ontwikkeld in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant. U kunt deze toets gebruiken om na te gaan welke impact uw bouwproject of ruimtelijke ontwikkeling betekent op de natuurwaarde en de biodiversiteit van de projectsite. Daarnaast krijgt u ook tips over hoe u de biodiversiteit op uw site kunt verhogen.

De basisfilosofie achter deze toets, en tevens één van de belangrijkste principes uit de natuurwetgeving, is het stand-still beginsel. Dit is een juridisch begrip dat zegt dat de kwaliteit en kwantiteit van de natuur en het milieu op geen enkele manier mogen achteruitgaan. Dit beginsel geldt voor alle menselijke handelingen en activiteiten, dus ook voor uw ruimtelijke ingreep.

Deze tool geeft u dus de kans om na te gaan of uw project zal voldoen aan dit beginsel en biedt tevens mogelijkheden en oplossingen aan om de natuurwaarde van uw site te optimaliseren.